Vedtekter for Bergen Kendoklubb PDF Skriv ut E-post

Vedtekter og andre bestemmelser

Besluttet på styremøte 18.mai 2009:

Signartur og prokura tildeles styrets leder alene.