Budsjett 2010 PDF Skriv ut E-post

Budsjett for 2010

Vedtatt på årsmøtet 24.mars 2010

 

Inntekter

Salg av utstyr 3000

Offentlig tilskudd 18000

Medlemskontingenter 15300

Renter 200

SUM 36500

Utgifter

Rekvisita 500

Innkjøp av utstyr 28000

Leie av lokaler 6000

Ekstern Sensei 4500

EDB kostnad 250

Møter og kurs 4000

Medlemskontingent 2500

Forsikringspremie 3250

Gebyrer og lign. 1400

SUM 42400

 

RESULTAT - 13900<-->