Budsjett 2011 PDF Skriv ut E-post

Budsjett for 2011

Vedtatt på årsmøtet 25.mars 2011.

Inntekter

Salg av utstyr                    3000

Offentlig tilskudd            16000

Medlemskontingenter     12000

Renter                                  100      

SUM                                 31100

Utgifter

Rekvisita                           1000

Innkjøp av utstyr             15000

Leie av lokaler                  6000

Ekstern Sensei                  6000

EDB kostnad                       250

Møter og kurs                   4000

Medlemskontingent         4500

Forsikringspremie            3000

Gebyrer og lign.                1400

SUM                                 41150

 

RESULTAT                                  - 10050