Treningskontrakt PDF Skriv ut E-post

Treningskontrakt for medlemmer i Bergen Kendoklubb.

Generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende:

· Medlemskontingent og treningsavgift skal betales med avtalegiro
· Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke
· Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger som klubben gir og de treningsregler som gjelder i klubben
· Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud
· Misbruk av kampsport kan føre til utvisning fra klubben
· Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre
· Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søn- og helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier og ved
innskrenket adgang til skolens gymsaler o.a.

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet i mars og belastes medlemmer i april eller ved første faktura etter innmelding dersom dette skjer etter april. Medlemskontingenten inkluderer skadeforsikringspremie og medlemspass via Norsk Kampsportforbund.

Treningsavgift bestemmes av styret og følger stilart, denne faktureres per måned, medlemmer som trener flere stilarter kan bli belastet med flere treningsavgifter, denne dekker vedlikehold og utskiftning av utstyr samt utgifter til lokaler og andre utgifter rettet mot trening av stilarten. Treningsavgiften må betales uavhengig av om en møter opp til trening eller ikke.

Kontrakten er løpende og må sies opp skriftlig og opphører 1 måned etter utløp av oppsigelsesmåned.